Portekizce Romence Çeviri için Çevirmenlerden Fiyat Teklifi Topla

Fiyatları Karşılaştır, Teklifi Onayla

Portekizce ve Romence, Latin dilleri olan iki dilidir. Her ikisi de İber Yarımadası'nda konuşulan dillerdir ve birçok ortak kelimeye sahiptirler. Ancak, Portekizce İber Yarımadası'nın batısında, Brezilya'da ve diğer bazı ülkelerde konuşulurken, Romence ise Romanya, Moldova ve diğer bazı ülkelerde konuşulur. Portekizce ve Romence arasındaki en belirgin fark, dil yapısı ve sesleridir. Portekizce, İber Yarımadası'nda İspanyolcadan sonra ikinci en çok konuşulan dil olmasına rağmen, İspanyolcadan daha farklı bir ses yapısına sahiptir. Örneğin, Portekizcede "s" harfi İspanyolcadaki gibi değil, "sh" sesine benzer bir ses olarak telaffuz edilir. Ayrıca, Portekizcede "ç" harfi İspanyolcada yoktur ve "k" harfi İspanyolcadaki gibi değil, "s" harfine benzer bir ses olarak telaffuz edilir. Romence ise Portekizceden daha farklı bir dil yapısına sahiptir ve İber Yarımadası'nda konuşulan dillerden daha farklıdır. Örneğin, Romence'de "ş" harfi vardır ve İspanyolca ve Portekizcede yoktur. Ayrıca, Romence'de "î" harfi vardır ve İspanyolca ve Portekizce'de yoktur.